Cēsis – Baltijas galvaspilsēta.

Vīzija zemei un pilsētai.

(Mēs Garā stipri)Baltija - Eiropas virsotne.

Latvija - Baltijas vidiene.

Cēsis - Baltijas galvaspilsēta.

Baltija - Baltijas valstu garīgā savienība.


***


        Labklājība nāk ar darbiem, sakariem un sadarbību. Sakari nāk ar interesi un pazīstamību. Pazīstamība nāk ar saprotamību. Interese nāk ar iespējām. Pazīstamībai un interesei ir vēsturiskās, Garīgās un Kultūras saknes un saites. Pazīstamībai un interesei ir ekonomiskie, politiskie un Kultūras augļi.

       Atmodas zīme ir Baltijas Ceļš. Atmoda nāca ar Baltijas savienības ideju. Tā bija ideja par teritoriālu, politisku un ekonomisku savienību. Tomēr, tā kā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir katrai savas īpatnības šajās jomās, tad šī ideja nav realizēta.

       Katrai zemei atstājot tās politisko, ekonomisko un teritoriālo savdabību var redzēt un izcelt tās vienojošās Garīgās saites. Šīs saites nāk no vēsturiskajām un Kultūras saknēm. Tās ļauj veidot Baltijas valstu Garīgo savienību – Baltiju. Baltija – Baltijas valstu Garīgā savienība. Baltija var nākt pasaulē ar Garīgās dimensijas koptēlu. Garīgā dimensija ir spēka avots, Virsotne un piepildījums. Caur Cilvēcisko saprašanos tā dod teritoriālu, politisku un ekonomisku sadarbības iespēju augļus.

      Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir senas un labas galvaspilsētas. Garīgās savienības galvaspilsētai ir jābūt ar senu vēsturi un daudzpusīgi vienojošām saitēm. Tāda pilsēta Latvijā – Baltijas vidienē ir Cēsis.

      Cēsis nāk no Latvijas senvēstures. Tā ir vienota gan ar Igaunijas, gan Lietuvas vēsturi. Tā ir teikusi savu vārdu visās Atmodās un neatkarības cīņās – ap to vērpjas atmiņas un vīzijas.

        Cēsis ir tālu redzamas.

        Cēsis ir Baltijas galvaspilsēta.

    

Vienības vārdi:

Visapkārt Zemesmāte,

Zelta Saule Debesīs,

Vidū balta dvēselīte

Zemesmātes auklējums.