Baltu kluba deklarācija


Mes - Balti, esam tie, kuri dzīvo savos Dvēseles un Gara Kalnos pie visaugstāko sniegu robežas, tikai sev saprotamo un vajadzīgo dzīvi. Savas pēdas redzam mēs paši. Mūsu ceļi ir tikai mums ejami. Mūsu nastas ir tikai mūsējiem saņemamas un vajadzīgas, tāpat kā mūsu vārdi ir tikai mums pašiem - Baltiem, dzirdami un saprotami.