Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Koka stādīšana.


Baltu bērni kā Debesu koka sēklas nāk no Debesīm. Baltu bērni ir Debesu sūtņi. Baltu bērni nāk te – uz Zemes ienest Debesu svētību. Baltu bērni ir Debesu svētība. Viņi nāk no tīras, gaišas, mīļas un sadraudzīgas pasaules.

Baltu bērns nāk caur sava Tēva un Mātes sadraudzību, mīlestību, gaišumu un tīrību. Baltu bērns nāk caur vecāku Sirds telpu un viņu Debesu valstību tajā. Baltu bērns nāk ar savu tīrību, gaišumu, mīļumu un sadraudzību. Baltu bērns ir draudzīgs, mīļš, gaišs un tīrs Koks.

Šajā Baltu pasaulē viņš ienāk starp citiem tādiem pašiem tīriem, gaišiem, mīļiem un draudzīgiem Kokiem. Baltu bērna pieņemšana kā līdzīga starp līdzīgiem ir Koka Stādīšana.

Koks ar saknēm balstās Zemē, turas stumbrā un zaros aug Debesīs. Balts iet zemes gaitas, turas dzimtā un pieaug prātā. Balts caur savu Sirdi saista Debesu pasauli, prātu, dzimtu un zemi, kuru mīl. Balts dzīvo uz zemes, dzimtā, prātā un Sirds – Debesu pasaulē. Baltu koks veido, sargā un stiprina šīs saites.

Baltu bērns ir sēkliņa – mazs asniņš – stādiņš un kociņš – sagaidīts, pieņemams, kopjams un atbalstāms. Tāpēc viņam ir Debesu Aizgādņi, vecāki, aukļi un līdzgaitnieki. Vecāki ir vecāki – zeme, kuru mīlot aug Baltu bērns. Līdzgaitnieki un aukļi ir dzimtas stumbrs, kurā turas Baltu bērna koks.

Aizgādņi ir Baltu bērna Debesu sargi, kuri pār viņu tur plašas un tīras Debesis – dod telpu viņa prāta zaru augumam, un Gaismu un Siltumu viņa Sirdij.

Baltu bērns ir savu vecāku daļa un neviens viņu triju attiecībās jaukties vai tos aizstāt nevar. Baltu vecākiem vienmēr ir pirmais un pēdējais vārds uz savu bērnu. Ja labi ir vecākiem – labi ir bērnam. Ja slikti ir bērnam – slikti ir vecākiem. Uz zemes bērnam citādi, kā vien caur viņa vecākiem, palīdzēt nevar.

Aizgādņi rūpēs par Baltu bērnu pārstāv Debesu pasauli un nejaucas bērnu vecāku sniegtajās rūpēs un audzināšanā. Aizgādņi pārstāv viņa Debesu Tēva Gudrību un Zemes Mātes Mīlestību. Tie ir Baltu bērna prāta un dvēseles sargi un veidņi. Pēc viņu Debesu valstības veidola veidosies Baltu bērna Sirds un prāta pasaule. To veidot ir viņu spējās un uzdevumā. Tajā viņi ir palīgi Zemes Mātei un Tēvam. Uz šo četru pleciem līdz bērna pilngadībai gulstas atbildība par viņa attīstību, un tālāk – līdz pat zemes gaitu beigām viņi kopā ar Baltu bērnu dala atbildību par viņa zemes gaitām. Šie pieci ir nedalāms veselums, katram esot savā vietā un telpā.

Debesu Aizgādņi visā pārstāv Debesis. Debesīs nav zemes saišu, attiecību un vajadzību. Aizgādņi nāk ar Debesu – dvēselei un prātam nestām veltēm un tajā ir vecāku atbalsts, palīgi un padomdevēji vai, viņu nāves gadījumā, saite ar Debesīm. Debesu Aizgādņi ir savstarpēji neprecēti vīrietis un sieviete, kurus saista rūpes par Baltu bērna Debesu telpu, tomēr tiem katram ir sava stabila un pilnvērtīga ģimene, kas ir viņu pašu pilnvērtības un sniegtā atbalsta pilnvērtības zīme un ķīla. Pildot savas saistības ar Baltu bērnu, viņi saglabā savu Debesu doto ģimenes labklājību.

Baltu bērna vecākiem un viņu bērnam ir vajadzīgs pasaulīgs atbalsts viņu rūpēs par Baltu bērnu. To viņiem sniedz Aukļi. Aukļi ir precēts pāris vai neprecēti puisis un meitene saprātīgā vecumā, veselīgi un fiziski spējīgi piedalīties bērna apkopšanā, audzināšanā un uzraudzībā. Viņi ir tie, kuri vecāku nāves gadījumā uzņemas fiziskās rūpes un atbildību par nepilngadīgu bērnu un atbalsta viņu līdz pat savam pēdējam brīdim, par ko atbild ar savu un savas ģimenes materiālo labklājību.

Baltu bērns aug starp saviem vienaudžiem – līdzgaitniekiem – vienā gadā vai ar dažu gadu dzimšanas atšķirību. Vienaudži savstarpēji atbalsta un stiprina viens otru – ir Vecāku un Aukļu visur esošās rokas, acis un ausis. Līdzgaitnieki sargā viens otru.

Baltu bērns ir sargāts bērns. Baltu bērns ir Baltu nākotne. Baltu bērns ir Baltu pasaulē audzis bērns. Baltu bērns aug Baltu pasaules skaņās, krāsās un formās. Viņš aug Baltu domās, vārdos un darbos. Draudzībā, mīlībā, tīrībā un baltiskumā audzis bērns ir mierīgs, mīlīgs, draudzīgs, zinātkārs un drošs bērns. Baltu bērns ir vesels bērns.

Koka stādīšana Baltu bērnam ir pirmā reize, kad viņš no savu tuvāko – Tēva, Mātes, brāļu, māsu un vecvecāku loka radu pulkā iz-nāk. Tuvāko lokā ar Tēva un Mātes ziņu baltu bērnam viņa pirmo vārdu dod. To zin tikai viņš pats un Vārda Devējs. Tas ir Baltu bērna īstais vārds.

Tad, kad radu pulks nāk Baltu bērnu apraudzīt (kāds ir iznācis) un, savā vidū uzņemot, viņa koku stādīt, tad ģimene savu Baltu bērnu tiem priekšā stāda ar viņa otro vārdu, ar kuru viņš būs tajā zināms. Balts savu vārdu kā savu Godu sargā. Trešo vārdu jaunais Balts saņems kad ārpus dzimtas gaitās ies. Tas būs viņa Baltu ārpasaules vārds.

Baltu dzīve trim kārtām rit. Pirmā ir āra dzīve, kurā Baltam ir ārods un ārkārtas iziešana. Otrā kārta ir sakārtošanās sadzīvē saviešos. Trešā kārta ir iekārtošanās – Baltu iekšējā dzīve un iedzīve – iekārta. Ieva ir baltu ģimenes sieviešu puse – (s)ieva. Baltu bērnam ir svētku, darba un Sirds kārta – ietērps.

Balts atrodas, saradojas, ierodas, sarod un viņam ir ieradums. Balts atrunājas, sarunājas un ierunājas. Baltam saviešos ir sanākšana ar pienākumu un no turienes nāk viņa ienākums.

Baltu bērns Baltam ir mīļš, mīļāks un vismīļākais Balts. Baltu bērns ievās ierodas, ienākas, iemācās, ierunājas un ietērpjas. Viņš sarunājas, saprotas un kopā saēdas. Baltu bērns saviešu iedzīvē ieritinās un sadzīvē kopā saritinās un samīļojas.

Trīsvienība ir līdzsvars. Atrodot trīsvienību, atrodam līdzsvaru. Tēvs, Māte un bērns ir iekšējā līdzsvara trīsvienība. Aizgādņi, aukļi un līdzgaitnieki ir ārējā līdzsvara trīsvienība. Ārējā un iekšējā trīsvienība līdzsvarojas caur šūpulī likto iespēju trīsvienību.

Baltu bērnam nākot pasaulē, viņa šūpulī tiek liktas trīs likteņa veltes - trīs dzīves iespējas nesavtīgai mīlestībai – iepazīšana, radīšana un derīgums. Pirmā dzīves iespēja ir bērnības iespēja caur nesavtīgu bērna un vecāku mīlestību iepazīt un izzināt šo pasauli. Otrā ir pieauguša cilvēka dzīves iespēja vērst savu mīlestību uz radošu darbību iepazītās pasaules uzlabošanai. Trešā iespēja ir būt derīgam mūža nogalē – dāvāt savu mīlestību caur mūža pieredzes tālāk nodošanu.

Darba noslēguma un Derīguma zīme ir maize. Ar mātes pienu katrs mazs par lielu aug. Piens ir radīšanas zīme. Bite katru ziedu apmīļo, katru sīki izpēta un iepazīto stropā pārnes. Medus ir iepazīšanas – mācīšanās labuma zīme. Trīs likteņa veltes – mīlestības augļu zīmes – medus, piens un maize.

Baltu bērns, pats to šūpulī saņemdams, caur savu šūpulī esamību sevī savieno savu bērna mīlestības, vecāku radošās dzīves un vecvecāku pieredzes derīguma iespējas. Baltu bērns ir Baltu pasaules līdzsvara centrs – Debesu sūtnis, Svētība un dāvana.

Trejas līdzsvara trīsvienības ir deviņas zīmes. Tas ir Cilvēka un likteņa skaitlis. Bērna zīme ir centrā. Ap Baltu bērna Debesu zīmi ir astoņas pasaules zīmes. Katrai līdzsvara daļai – Tēvam, Mātei, Aizgādņiem, aukļiem, līdzgaitniekiem, izziņai, radīšanai un derīgumam ir sava zīme. Četras vīrišķās un četras sievišķās pasaules zīmes. Astoņas pasaules zīmes dod Baltu bērna kokam augšanas, zemes un Debesu telpu un virzienus.

Tur ir viņa Pienākumi, rīki, atbildība un brīvība. Tur ir viņa Saules ceļš un darba laiki. Tur ir Baltu bērna līdzi nestais, no vecākiem saņemtais un paša mācībā apgūtais. Astoņu zīmju astoņstūrī stāda bērna zīmes (cilmes) koku. Ar astoņu līdzsvara daļu klātbūtni Baltu bērnu Ie-Sa-vieno ar viņa dzimtu. Bērna Koka stādīšana ir viņa šajā pasaulē ieaugšana. Bērns un koks ir viens vesels.

Koks ir augšanas un dzīves augšanas virziena centrs. Koks ir dzīves, dzīvības un līdzsvara noturības, pastāvības centrs, no kura var iet izziņas, radīšanas un derīguma gaitās. Koks ir Baltu bērna un viņa dzīves ne-mainīgā daļa.

Baltu bērns ir dzīvības un dzīves kustīgā daļa, kura loku lokiem caur zīmju zīmēm izdejo savu dzīves telpu. Baltu bērns caur vecāku, aizgādņu un aukļu rokām savu līdzgaitnieku priekšā caur rožu dārzu kā bitīte izlido. Baltu bērns kā Debesu Bišu Koka un Bišu Mātes bitīte zemes rožu dārzā dzīvību ienes.

Baltu bērns nāk pasaulē

Labu gribēt,

Labu domāt,

Labu redzēt,

Labu dzirdēt,

Labu runāt,

Labu darīt,

Labus ceļus iet.

Tās ir viņa septiņas veselības, panākumu, labklājības un drošības atslēgas.

Ar tām slēdzas visas durvis un visi ceļi veras.

Tās ir viņa septiņas goda drānas, rotas un varas zīmes.

Tie ir viņa septiņi nešķiramie pavadoņi, palīgi un ceļveži.

Tie ir viņa septiņi brāļi un septiņas māsas.

Tās ir viņa septiņas dzīvības un dzīvības avoti.

Tās ir Baltu bērna septiņas Debesu Zvaigznes.

Baltu bērns iet dzīves ceļu tīrs – septiņos ūdeņos mazgāts. Ar pirmo viņa Sirds labo gribu mazgā. Ar otro domu vietu, ar trešo acis, ar ceturto – muti, ar piekto – austiņas, ar sesto – rociņas, ar septīto – kājiņas mazgā.

Aizgādņi labo Sirds gribu un galvas domas mazgā, Vecāki nomazgā acis, lūpas un austiņas, bet aukļi, savukārt, - rokas un kājas mazgā.

Tīru un svētītu, septiņu zvaigžņu apmirdzētu Baltu bērnu stāda līdzgaitnieku un dzimtas piederīgo priekšā un vidū. Tas notiek ap vasaras svētkiem pēc pirmās īstās viņa zemes dzīves ziemas. Baltu bērna koku stāda starp citiem saimes un dzimtas kokiem Debesu birzī vai Dārzā.

Dārznieki – Brāļi un Māsas Dara, Zin un Klusē. Ar viņu dalību viss nāk un iet, aug un zied, ar viņu ziņu dejo un dzied, atver un slēdz. Dārznieki savu dārzu kopj. Dārzniekiem bites laižas un rozes no zemes kāpj. Dārznieki Debesu Kāpnes tur.


Pauls

Baltu klubs


Stādīja liepiņu augstajā kalnā

ai, ai, tam, tam, augstajā kalnā

ai, ai, tam, tam, augstajā kalnā


Uzzieda liepiņa deviņu ziedu

ai, ai, tam, tam, deviņu ziedu

ai, ai, tam, tam, deviņu ziedu


Atnāca ziediņu deviņas lapas

ai, ai, tam, tam, deviņas lapas

ai, ai, tam, tam, deviņas lapas


Atrada liepiņa deviņas bites

ai, ai, tam, tam, deviņas bites

ai, ai, tam, tam, deviņas bites


Atnāca bitīšu deviņi lāči

ai, ai, tam, tam, deviņi lāči

ai, ai, tam, tam, deviņi lāči


Apņēma liepiņu deviņu roku

ai, ai, tam, tam, deviņu roku

ai, ai, tam, tam, deviņu roku


Sazieda liepiņa deviņu mūžu

ai, ai, tam, tam, deviņu mūžu

ai, ai, tam, tam, deviņu mūžu


Saauga liepiņa deviņus zarus

ai, ai, tam, tam, deviņus zarus

ai, ai, tam, tam, deviņus zarus


Salaida liepiņa deviņus putnus

ai, ai, tam, tam, deviņus putnus

ai, ai, tam, tam, deviņus putnus


Sasauca vējmāte deviņus vējus

ai, ai, tam, tam, deviņus vējus

ai, ai, tam, tam, deviņus vējus


Uznesa liepiņu augstajā kalnā

ai, ai, tam, tam, augstajā kalnā

ai, ai, tam, tam, augstajā kalnā


Iesila liepiņa Saulītes staros

ai, ai, tam, tam, Saulītes staros

ai, ai, tam, tam, Saulītes staros.


Iecēla meitiņu māmiņas klēpī

ai, ai, tam, tam, māmiņas klēpī

ai, ai, tam, tam, māmiņas klēpī


Ielika meitiņu tētiņa rokā

ai, ai, tam, tam, tētiņa rokā

ai, ai, tam, tam, tētiņa rokā