Dārznieki


Druīdi – Gudrie Koki; Gudrie Meža Burvji; Brāļi Koki; Tēva Dārza Kopēji; Dārznieku Brālība kopā ar Meistariem un Melhisadekiem uzturēja Radītāja ielikto kārtību Cilvēku vidē. Druīdi, kopā ar saviem brāļiem – Esejiem, Haldejiem, Hellēņu Gnostiķiem un Vedantiem veidoja 5 rases – Āriešu garīgo aristokrātiju un savā pasaules daļā bija tās reliģiskās, tradicionālās un sabiedriskās dzīves pamats.

Te stingri jānošķir iesvētīto – Druīdu ordeņu būtību un darbība no tautā klīstošiem profāniem stāstiem un priekšstatiem par viņiem, kā arī mūsdienu plaši sazēlušo okulto grupu, māgu un sātanistu spekulācijām ap šo tēmu.

Druīdu reliģiskās darbības laiks un Filosofiskā kultūra apņēma visu vidus un Ziemeļeiropu no Britu salām līdz Urāliem, un no Melnās līdz Baltijas jūrai – to teritoriju, kuru apdzīvoja Āriešu rases 5 – teitoņu apakšrase. Viņu varu neviens neapstrīdēja un bez viņu padoma neko neuzsāka. Katrā tautā, dažādi saukti, viņi veidoja un uzturēja tās reliģiju, zināšanas un veselību. Viņi bija Zinošie – iesvētīti slepenās zināšanās un šīs Zināšanas sargājoši – Klusējoši kā koki meža biezoknī.

Druīdu Zināšanas nekad netika pierakstītas, bet nodotas no mutes mutē tiem, kuri izturēja uzliktos pārbaudījumus – tāpēc tie apzinājās sevi Garīgi nemirstīgus un tiesīgus rīkoties pēc Taisnības un Nepieciešamības visur, kur tie nāk saskarē ar savu tautu.

Druīdi sakārtojās trīs augšupejošu kārtu hierarhijā – Ovatos, Bardos un Druīdos. Ovati ģērbās zaļās drēbēs un bija kandidāti augstākapmācībai. Lai kļūtu par Ovatu, pietika ar Godīgumu, Krietnumu un labu gribu. Ovati bija tiesneši, likuma kalpi un sargi. Zaļā krāsa simbolizēja Dabas Likumu uzvarošo neapgāžamību.

Bardi (mācekļi) ģērbās zilās vai balti zili svītrotās (ja bija to neofīti) drānās. Bardu uzdevums bija iemācīties un saglabāt druīdu pamācības un aforismus – Dainas. Bardi kā dziesminieki piedalījās tautas svētkos un sapulcēs, dziedot Dainas – Dzīves Gudrības pamācības.

Paši Druīdi bija slepenās Zināšanās iesvētītie, tērpās baltās drānās un pārstāvēja Pasaules Koka septiņus „zarus” – Ozolu, Bērzu, Pīlādzi, Kastaņu, u.c. Brālības. Zaļā, zilā un baltā ir Druīdu svētās krāsas. Tāpat par svētiem tika uzskatīti T-veida krusts, pūķis un Saule.

Druīdu 7 zaru Debesu Koks, kopā ar Sieviešu ordeņiem – Lielās Mātes Austras koka trim zariem veidoja pilnīgo – 10 zaru Dievišķo pasauli. Ozols bija augstākās Dievības pārstāvis, un Ozolu ordenim piederīgie svētkos rotājās ar Ozolu lapu vainagiem, savas sanāksmes noturēja Ozolu birzīs, bet tautā viņus dēvēja par Ozoliem. Viņu zižļi tika darināti no ozolu stumbram atlauztiem zariem. Ozoli uzturēja saikni ar Dieviem, bet tautas darbībā neiesaistījās.

Bērzi bija Zināšanu Nesēji un sargātāji. Viņi nāca ar padomu un norādīja drošākos ceļus kā uzlabot dzīvi. Bērzi bija Likumdevēji un šķīrējtiesneši, kā arī viņiem piederēja pēdējais vārds apelācijas spriedumos.

Kastaņi sargāja tradīciju un reliģisko tīrību. Viņi, kopā ar Bērziem un Pīlādžiem (kuri rūpējās par tautas tikumību), apkaroja māņticību, maģiju un okulto sektu vai šarlatānu darbību. Bremzēja svešu ideoloģiju, kultu un maldīgu uzskatu izplatību.

Templieši, paziņojot, ka uzņemas svētceļnieku aizstāvību viņu ceļā uz Svēto zemi, citē brāļu Kastaņu ordeni un, lietojot kastaņas lapu savā simbolismā, faktiski pārņem un turpina viņu tradīciju baznīcas apsēstajā Eiropā. Templiešu krusts ir vēlākais 4 T-veida krustu salikums, bet cieņa pret Pūķi un tā simbola godināšana baznīcai kalpoja par iemeslu ordeņa vajāšanai.

Dārznieku Brālība nepretendē uz laicīgo varu, bet sniedz tai atbalstu tad, kad tā ir gatava tos uzklausīt, un tik daudz, cik ir vērts to darīt. Dārznieki rūpējas par Tēva Dārzu – Cilvēci. Viņi stāda un aprūpē augļu kokus, ravē un izcērt slimos zarus. Dārznieka zižļa pieskāriens ir svētības zīme, bet nosodījums iezīmē kalstošu zaru. Uz viņiem attiecas norāde par to, ka viņi var no grēcības atbrīvot tam gatavo vai pie tā viņa postu atstāt.

Druīds ir Gudrais Burvis, un viņa spogulis katram ļauj ieraudzīt sevi tādu, kāds viņš ir savā būtībā. Dārznieks, caur Dārzu ejot, noglāsta ābeles raupjo zaru.